Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
 
Hniloba kopyt je velmi častá nemoc, postihující především oblast střelky. Většinou ji způsobuje těsné kopyto. Přerostlá rohovina zabraňuje potním žlázám plnit jejich funkci (vytvářet kyselé prostředí, které ničí bakterie hniloby). Proto se občas hniloba kopyt vyskytne i u pastevních koní, kteří jsou špatně strouháni nebo kováni. Hniloba vzniká především u koní nacházejících se delší dobu ve špatně kydaném boxe (čpavek vysušuje kopyta a napomáhá vzniku hniloby).

 

Hnilobu kopyt poznáme podle:

 

  • zápachu
  • mazlavé hmoty
  • rohoviny, která se odlupuje a drolí

 

 

Jak hnilobu léčit?

Většina lidí hnilobu léčí např. dehtem nebo modrou skalicí. Tyto preparáty ale odstraní pouze následky nemoci, ne její příčinu. Navíc zbavují kopyto vody. Abychom odstranili příčinu, je potřeba koně správně strouhat.

 

Jak hnilobě předejít?

Pravidelně a hlavně správně strouhat kopyta. Co nejvíce omezit stání koně ve špatně kydané stáji a kopyta pravidelně čistit.

 

 

Rakovina kopyt

 

Rakovina je velmi závažné onemocnění kopyt. Nikdo neví, z čeho přesně vzniká. Ví se jen to, že je to infekce. Zda za její vznik mohou bakterie, to zatím nikdo nedokázal. Velkou roli zde hrají podmínky, ve kterých kůň žije (čistota ve stáji a ve výběhu).

 

Rakovina kopyt zprvu připomíná hnilobu, zápach bývá ale mnohem silnější a intenzivnější. Rakovinu kopyt spolehlivě poznáme podle toho, že v oblasti střelu dojde k abnormálnímu bujení. Z těchto míst začne růst bělavá hmota, která může vypadat jako květák (je velice citlivá a i při malém poranění krvácí - kůň kulhá).

 

Jak se rakovina léčí?

Léčbu rakoviny provádí veterinář, který musí být zavolán co nejdříve. Pokud si nejsme jisti, zda jde o hnilobu, nebo o rakovinu, raději se poradíme s veterinářem. Čím dříve se začne s léčbou, tím spíše se podaří vyléčit. V opačném případě může dojít k deformaci celého kopyta. Může se stát, že se léčba bude muset několikrát změnit, než začne zabírat.

 

Jak můžeme rakovině předejít?

Platí zde stejné zásady jako u hniloby kopyt. Tedy čistá stáj a výběh.

 

Schvácení kopyt

Schvácení kopyt vzniká především po zánětu kopytní škáry.

 

 

Schvácení může být způsobeno:

 

  • přílišnou námahou
  • alergií (na některé výživné látky - jejich přejedením)
  • dlouhým pobytem ve stáji (příliš mnoho krmení a málo pohybu)
  • následkem jiného zánětu vtěle

 

 

Schvácení poznáme podle postoje koně (krk a hlava jsou vytaženy dopředu, kůň je nahrbený a váhu přenáší na zadní končetiny, aby co nejvíce odlehčil předním). Většinou jsou na schvácení náchylnější přední končetiny.

 

Jak se schvácení léčí?

Léčbu opět musí stanovit a řídit veterinář. Je velmi důležité začít s léčbou co nejdříve. Pokud je schvácení zanedbáno, dochází k chronickému zánětu, při kterém se kopytní kost zvrátí a může se poškodit. V takovém případě léčba trvá dlouho a kůň většinou už nikdy nemůže být používán stejně jako dřív. Někdy se léčba nezdaří a kůň musí být utracen. Jenže schvácení se dá léčit a vyléčit i správným strouháním, a to i ve stádiu, kdy veterináři doporučují utracení. Takto vyléčených koní je mnoho. Rozhodně je dobré léčbu  nevzdat a hledat i jiné způsoby, jak koně vyléčit.


 

Jak schvácení kopyt předejít?

Především koně z ničeho nic nepřetížit, uzpůsobit krmení zátěži a pohybu. Prevencí je celoroční pobyt venku na pastvině.